Indicator-sur-O-scope

In het bedieningshuis wordt in elk kanaal door middel van een testbevuiling op een testplaatje een reinigingstest uitgevoerd.  De testindicatoren zijn van hetzelfde materiaal als endoscoopkanalen. De speciale houder zorgt ervoor dat de flow op de indicator overeenkomt met de flow in het te testen kanaal.

Voordelen INDICATOR-sur-O-scope:
-     alle machine kanaalaansluitingen gekoppeld aan de surrogaat endoscoop;
-     flow profiel is op de indicator gelijk aan de flow in het te testen kanaal;
-     verschillende kanaaldiameters tegelijk getest.

Indicator flowprincipe
Conventionele testplaathouders hebben een standaard afmeting. Deze is niet aangepast aan het kanalentype waardoor de flow in de houder sterk afwijkt van de flow in het kanaal. Het resultaat is een verkeerde interpretatie van het reinigingseffect op basis van het testplaatje.
Bij de indicator-sur-O-scope is dit probleem opgelost door een gepatenteerd systeem waarbij het flowkarakter op de indicator overeen komt met de flow in het te testen kanaal. Het principe is hieronder toegelicht. Links de standaard indicatorhouder voor elk te testen kanaal. Rechts de sur-O-scope oplossing met kanaal specifieke doorstroom diameters op de indicator.

Indicatorplaatjes
Het detail laten zien hoe de testplaatjes in de houder zijn geplaatst. De indicator is speciaal voor deze endoscoop ontwikkeld door BROWNE. De test-soil voldoet aan de EN-ISO 15883 deel 5 richtlijn.
Meer informatie: zie Producten / Reinigingsindicator.

Indicator-sur-O-scope

kanaaldoorsneden van de indicator houder

SFERD advies §10.7.2: Driemaandelijkse inspectie endoscopendesinfector.
ONDERDEEL 3- Controle van het proces:
De controletest wordt uitgevoerd met behulp van een dummyendoscoop (conform EN-ISO 15883) en commercieel verkrijgbare chemische indicatoren. Een dergelijke test geeft snel inzicht in het functioneren van de endoscopendesinfector.