Informatie

Onder deze rubriek is informatie verzameld die een relatie hebben met onze validatie activiteiten:

Toepassing endoscopie:
-     onderzoek gebieden van de endoscopie binnen het menselijk lichaam.

Opzet validatie:
-     wijze waarop Walta Validation de validaties uitvoert.

Validatie:
-    beschrijving van wat de validatie van endoscopen desinfectoren inhoud.

Waarom Validatie:
-     rede waarom validatie voor endoscopen desinfectoren is geïnitieerd door het IGZ.

 

Echo-endoscoop