Introductie

Vanaf 2007 is Walta Validation actief met de validatie van endoscopen desinfectieapparatuur.
Onder het besef: “meten is weten” stelt Walta Validation zich voortdurend de vraag op welke wijze het valideren van endoscopen desinfectieapparatuur kan worden verbeterd.
De nieuwe huisvesting, in de nabijheid van HSL, intercity en Sprinter,  biedt de mogelijkheid onze kennis en ervaring verder uit te bouwen.

Techniek
Voor een realistische validatie  is een representatieve belading en een volledige registratie van de procesvariabelen essentieel.
Om daarnaast ook te kunnen voldoen aan de norm EN-ISO 15883 en de aanbevelingen van de SFERD bleek het noodzakelijk de benodigde meet- en testmiddelen in eigen beheer te ontwikkelen o.a.:
-     Meetsysteem, onze machine onafhankelijke validatie techniek;
-     Sur-O-Scope,  de surrogaatendoscoop als validatie testbelading.
Wij beschikken hiervoor over een ruimte voor het uitvoeren van testen en experimenten.

Walta Validation kan een validatie uitvoeren van beperkt tot uitgebreid. Deze zijn onder: Validatie beschreven. De voornaamste verschillen tussen deze validaties zijn de uitgebreidheid van de technische meting en de proces-/alarmkeuring.
Er zijn validatie toepassingen ontwikkeld voor alle merken endoscopendesinfectoren en droogkasten die in Nederland geleverd worden. Korte impressies zijn te vinden onder: Toepassing 

Informatie
Onder deze kop is informatie te vinden over samenwerkingsmogelijkheden en validatie in het algemeen.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, dan zijn wij graag bereid U te informeren. U kan ons bereiken via: Contact.