Kwartaal Controles

Deze routinecontroles (RC-) dienen bij voorkeur door het ziekenhuis zelf uitgevoerd te worden. Hierbij wordt de sur-O-scope gebruikt. Deze scope is ontworpen op gebruiksgemak en daarom eenvoudig door het ziekenhuis zelf te gebruiken door de medewerkers van de desinfectieafdeling   (in de daluren gebruikt geeft dit geen extra personele kosten).
Voor de kwartaalvalidaties zijn twee mogelijkheden:
-     RC-ISO 15883 Controle.
-     RC-SFERD Kwartaal Controle.

Routine Test/Controle

In deel 4 van de 15883 norm wordt in annex C een specifiek overzicht gegeven voor de “Summary of test programs”. De minimaal aanbevolen  uit te voeren routine testen/controles staan in onderstaande tabel.


RC-ISO 15883 Controle

Als men besluit geheel volgens de Europese norm  te werken dan is er voor de 3-maandelijkse beoordeling van machines de routine controle uitgewerkt: RC-ISO 15883 Controle.
De in de tabel aanbevolen validatiepunten worden in de volgende deelvalidaties uitgevoerd:
1-15-16. Kanaalcontroles: uitgevoerd met de speciale obstructie-sur-O-scope.
3. Reinigingseffectiviteit: test met reinigingsindicatoren.
2-6-17. Technische meting: complete cyclus meting van het desinfectieproces.
10-12. Waterkwaliteit: nemen en beoordelen van watermonsters leidingsysteem.
19. Waterkwaliteit: nemen en beoordelen van watermonsters filtersysteem.

RC-SFERD-Kwartaal Controle

Als men besluit het SFERD handboek te volgen dan is er voor de 3-maandelijkse beoordeling de routine controle uitgewerkt: RC-SFERD-Kwartaal Controle.
De controle bevat de volgende activiteiten:

-     Reinigingseffectiviteit
In het distale eind van het bedieningshuis wordt voor elk kanaal door middel van een testbevuiling op een testplaatje een reinigingstest uitgevoerd.  De testindicatoren zijn van hetzelfde materiaal als de endoscoopkanalen. De speciale houder zorgt ervoor dat de flow op de indicator overeenkomt met de flow in het te testen kanaal.
Controle van de reinigingsfase:
-     scoopkanalen behulp van de indicator-sur-O-scope;
-     spoelruimte met behulp van spoelindicatoren.

-     Watermonster
Er wordt een watermonster genomen van het laatste spoelwater.
Een gespecialiseerd laboratorium verwerkt het monster en rapporteert de uitslag.

-    Kanaalcontroles
Door het sluiten van een doorlaatpen kan elk kanaal apart op verstopping gecontroleerd worden. Met de originele endoscoopconnecties van de surrogaatendoscoop kunnen ook de aansluitcontroles uitgevoerd worden.
Controle van de procesalarmen:
-     controle kanaalalarmen: verstopping, met behulp van de obstructie-sur-O-scope;
-     controle kanaalalarmen: aansluiting, met behulp van de obstructie-sur-O-scope.

-     Reinheidstest
Om de in SFERD, bijlage 11, beschreven reinheid van endoscopen te kunnen controleren  kan de Browne Ninhydrine Protein Detection test gebruikt worden.

Onder Producten staat meer informatie over de toegepaste materialen voor de verschillende validatie-en controleactiviteiten.

 

NEN-EN-ISO 15883-1- §3.50, Routinecontrole:
Periodiek uitgevoerde reeks van controles en proeven om vast te stellen of de prestaties van de desinfecterende wasmachine binnen grenswaarden liggen die tijdens de validatie zijn vastgelegd. De DSRD kan besluiten deze aanbevelingen te volgen. De SFERD laat deze beslissing aan de instelling over.

SFERD §10.7.2
:
Met een dummyendoscoop wordt het volgende gecontroleerd:
ONDERDEEL 1: controle kanaal bewakingssysteem
ONDERDEEL 2: controle kanaalaansluiting bewakingssysteem
ONDERDEEL 3: controle van het proces
ONDERDEEL 4: controle laatste spoelwater (zonder endoscoop)

sur-O-scope