Meet-sur-O-scope

Registreren van procesvariabelen met een echte medische endoscoop zijn door ons uitgevoerd om inzicht te verkrijgen wat de verschillen zijn bij diverse machines.
De metingen zijn uitgevoerd tijdens een standaard desinfectieprogramma met behulp van een Olympus endoscoop waarbij ALLE machine kanaalaansluitingen tegelijk  gemeten werden.
Deze metingen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de meet-sur-O-scope om de uiteindelijke dimensionering te bepalen van de kanalen en hetkanaalschema. Het doel met de surrogaat endoscoop is een meetpatroon te verkrijgen dat vergelijkbaar is met de medische endoscopen.

Meet-sur-O-scope
De kanalen van de meet-sur-O-scope worden aangesloten tussen de meetlogger en de machineaansluitingen. De meet surrogaatendoscoop dient als testbelading tijdens een technische meting. In combinatie met het proces onafhankelijke meetsysteem, dat meedraait tijdens een cyclus, worden alle procesvariabelen die volgens de SFERD en EN-ISO 15883 zijn voorgeschreven geregistreerd.

De sur-O-scope kanalen variëren in diameter zoals een echte medische endoscoop, dit geeft de meest realistische meting en biedt de mogelijkheid de gemeten waarden te vergelijken met de kalibratie specificaties van elke machine, kanaal specifieke, aansluitpositie.

Voordelen MEET-sur-O-scope:
-     alle machinekanaal-aansluitingen gekoppeld aan de surrogaat endoscoop;
-     verschillende kanaaldiameters tegelijk getest;
-     meting druk en temperatuur van alle kanalen.

Kenmerken
Uitgevoerde metingen:
-     endoscoop desinfectieprogramma.

Meet-sur-O-scope

SFERD advies §10.7.3:
Tenminste één keer per jaar worden alle systeemspecificaties (zie §10.6.3) geverifieerd. Van de endoscopenreinger dienen de beoogde waarden van de procesparameters te zijn vastgelegd, zodat door metingen kan worden nagegaan of de machine nog binnen de specificaties van de fabrikant werkt.

Kanalen meetmodule