Meetsysteem

Onafhankelijk registreren van de proces specificaties wordt gerealiseerd met behulp van het MVS meetsysteem. De meting wordt uitgevoerd tijdens een standaard desinfectieprogramma. Bij deze meting wordt de meet-sur-O-scope toegepast waarbij alle 6 of 7 machine aansluitingen op de surrogaat endoscoop gekoppeld zijn. De gehele meting wordt intern, in de spoelruimte, uitgevoerd.
De machine specificaties voor de technische meting zijn in onze MVS meetsoftware opgenomen. Elke sensormeting wordt hierop automatisch gecontroleerd en goed- of afgekeurd.

Validatie Pass Through


Technische Meting
Het meetsysteem van Walta Validation, in combinatie met de meet-sur-O-scope, registreert in één machinecyclus alle parameters.

Het systeem voert registratie en opslag uit als tijdsvariabele van de volgende parameters:
-     temperatuur verloop tijdens alle cyclus fasen op diverse plaatsen in de spoelruimte;
-     drukverloop in alle  sur-O-scope kanalen tijdens de cyclus fasen;
-     temperatuurverloop in alle sur-O-scope kanalen tijdens de cyclus fasen;
-     concentratie tijdens de reinigingsfase en desinfectiefase;
-     drukverloop lektest tijdens de cyclus.

Uitgevoerde metingen voor een endoscopendesinfectiemachine:
-     endoscoop desinfectieprogramma per endoscoop positie;
-     machine desinfectieprogramma per endoscoop positie.
Uitgevoerde metingen voor een droogkast:
- droogprogramma per endoscoop positie.

Het resultaat van de technische meting zijn data die worden weergegeven in de vorm van grafieken.
Om interpretatie van de gegevens mogelijk te maken worden de gegevens verwerkt in een meetrapport door middel van afzonderlijke grafieken met de resultaatvermelding:
-     per cyclusfase;
-     per meetpunt.

Van de technische meting met de sur-O-scope is een beschrijving aan te vragen via: Contact.

 

SFERD §10.7.3:
Tenminste één keer per jaar worden alle systeemspecificaties (zie §10.6.3) geverifieerd.
Van de endoscopenreinger dienen de beoogde waarden van de procesparameters te zijn vastgelegd, zodat door metingen kan worden nagegaan of de machine nog binnen de specificaties van de fabrikant werkt.