MVS Meetsoftware

In de meetsoftware zijn van elk type machine de systeem- en processpecificaties opgenomen. Deze gegevens worden ingelezen als er een meting opgestart wordt. Deze specificaties dienen om achteraf van elk meetpunt de goedkeur of afkeur te kunnen bepalen.
Via een kabel wordt de meting in de logger van het meetsysteem opgestart.
Na het machineproces worden via de kabel de data uitgelezen door de PC.

Startscherm van de meetsoftware

MEETVERSLAG
Alle gemeten procesdata van de sensoren worden verwerkt tot een meetverslag met daarin opgenomen:- meetgrafieken, goedkeur/afkeur resultaat overzichten en conclusies.
Als toetsingscriterium worden de fabrikant specificaties vergeleken met de resultaten. De software geeft vervolgens het goedkeur/afkeur resultaat weer.
Van elk meetpunt is zo het resultaat in het meetverslag terug te vinden. Van elk kanaal wordt een aparte grafiek getoond in het rapport omdat de druk per kanaal verschilt en op deze manier een beter beeld ontstaat. De drukgrafiek in de afbeelding geeft van het waterjetkanaal het verloop tijdens een cyclus weer.

Meetverslag reinigingsfase met resultaat voorbeelden

SFERD ยง10.6.3:
Van de endoscopenreiniger dienen de beoogde waarden van de procesparameters te zijn vastgelegd, zodat door metingen kan worden nagegaan of de machine nog binnen de specificaties van de fabrikant werkt.

 

Grafiek van een kanaaldrukmeting

Grafiek van een temperatuurmeting