MVS Meetsysteem

Het MVS meetsysteem voor de technische meting is uniek!
Een proces onafhankelijke meting met een datarecorder is niet mogelijk als tijdens de cyclus in de spoelbak delen gedeeltelijk moeten worden afgeschermd. Afscherming is niet nodig met het MVS systeem. Daarbij heeft het als voordeel dat tijdelijke modificaties van de machine en de spoelruimte niet nodig zijn. Het gehele meetsysteem bevindt zich in de spoelruimte zonder naar buiten tredende bedrading en slangen zodat er geen lekkage langs de seals ontstaat. Dit wordt bereikt doordat de loggermodule autonoom werkt en m.b.v. speciale meetsoftware wordt gestart en uitgelezen en zo geheel onafhankelijk kan meten. Resultaat is de meest realistische registratie van alle procesvariabelen.
Walta Validation heeft inmiddels alle in Nederland geplaatste typen endoscopendesinfectoren met dit systeem gevalideerd, zie: Toepassing.
Bij elke machine bevinden de meet-sur-O-scope en het MVS meetsysteem zich in een cassette waardoor dit plug-en-play systeem een minimale machinestilstand veroorzaakt.
Het schema van het meetsysteem toont de opzet van het meetsysteem.

Schema MVS meetsysteem

Meetsysteem met sensoren, datalogger en kanalenmodule

Het systeem voert registratie en opslag uit tijdens alle cyclusfasen van de volgende procesparameters:
-     temperatuurverdeling in de spoelruimte;
-     drukverloop per kanaal;
-     temperatuurverloop per kanaal;
-     concentratie tijdens de reiniging- en desinfectiefase.

SFERD §10.7.3: 
WAARSCHUWING:

Het is ten zeerste af te raden dat er voor het uitvoeren van de verificatiemetingen of controles (tijdelijk) modificaties in de endoscopendesinfector worden aangebracht. Bijv. het losmaken van slangen om sensoren te plaatsen.

MVS meetsysteem in spoelruimte