Obstructie-sur-O-scope

Het detectie principe voor de verstopping- en aansluitcontrole verschilt per merk desinfectiemachine. Deze principes zijn afgesteld op een bepaald type kanaal per aansluiting. Het kanaal van de surrogaatendoscoop moet binnen de bereiken van deze kanaalinstellingen vallen. Daarom is testen met verschillende kanaalafmetingen noodzakelijk om een realistische validatie/test uit te kunnen voeren.
Een eenvoudige surrogaatendoscoop met één type kanaal voldoet daarom niet. De uitersten van het detectiesysteem worden dan niet getest.

De obstructie-sur-O-scope werkt door het sluiten van een doorlaatpen in het bedieningshuis. Zo ontstaat een 100% verstopping. Er kan ook getest worden met gedeeltelijke obstructie, echter, de meeste machines herkennen deze situatie niet. Elk kanaal kan apart op verstopping gecontroleerd worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant. De sur-O-scope heeft originele endoscoopconnecties waardoor ook realistische aansluitcontroles van de endoscoop zijde( = connector niet bevestigt) en de machinezijde (=slang vergeten) uitgevoerd kunnen worden. Bij een volledige test hoort dan ook het niet plaatsen van de kanaalscheider.

Voordelen OBSTRUCTIE-sur-O-scope:
-     alle machinekanaal-aansluitingen gekoppeld aan de surrogaat endoscoop;
-     verschillende kanaaldiameters tegelijk getest;
-     realistische kanaal- en scheider aansluitcontrole mogelijk.

Obstructie-sur-O-scope

SFERD advies §10.7.2:
Driemaandelijkse inspectie endoscopendesinfector.
Met een dummyendoscoop wordt eens in de drie maanden het functioneren van het kanaalaansluiting bewakingssysteem gecontroleerd.
ONDERDEEL 1- Controle kanaalobstructie bewakingssysteem:
De endoscopendesinfector dient voor ieder afgesloten kanaal een alarm te geven.
ONDERDEEL 2- Controle kanaalaansluiting bewakingssysteem:
De endoscopendesinfector dient voor ieder niet aangesloten kanaal een alarm te geven.

sur-O-scope connector: ontkoppeld

 

Bedieningshuis: ontkoppeld