Producten

Validatie Diensten
Functionele Validaties:
na installatie
-
    OQ-ISO-15883 validatie: operationele validatie
-     OQ-Initiële validatie, bij installatie nieuwe apparatuur
-     OQ-WD440 validatie: Wassenburg validatie

Periodieke Validaties:  jaarlijks
-     PQ-ISO-15883 validatie: performance validatie
-     PQ-SFERD – jaarlijkse validatie: verificatie systeemspecificaties
-     PQ-WD440 validatie: Wassenburg validatie

Kwartaal Validaties: 3 maandelijks
-     Reinigingseffectiviteit: controle van de reinigingsfase
-     Kanaalcontroles: controle van de kanaalalarmen
-     Watermonsters: watermonster van het laatste spoelwater
-     Reinheidstest: controle op de reinheid van de endoscoop

Van de validaties is een uitgebreide beschrijving en prijsopgave aan te vragen via Contact.

Producten
RC-Reinheidstest: swabs voor reinheidstest
RC-Reinigingsindicator: testbelading voor reinigingstest
RC-Watermonsterset: voor laatste spoelwater
sur-O-scope: testbelading bij validaties
-     meet-sur-O-scope in combinatie met het MVS meetsysteem
-     obstructie-sur-O-scope voor de aansluit en verstoppingscontrole
-     indicator-sur-O-scope  bij de reinigingstest
Ventiel-Flow: endoscoopventielen spoelhouder
Kanaalscheider: voor endoscopen

Van de producten is een productblad en prijsopgave aan te vragen via Contact.