Toepassing

De endoscopendesinfectoren zijn voorzien van een CE-Markering om te voldoen aan de Medical Device Directive 93/42/EG. Dit wordt door elke fabrikant op een andere wijze gerealiseerd. In § 10.7-3 van het SFERD handboek wordt gesteld dat ten minste één keer per jaar alle systeemspecificaties geverifieerd moeten worden. Wij hebben de specificaties voor de desinfectieprogramma’s per machine in overzichtstabellen opgenomen.

Elke machine is gevalideerd in combinatie met bepaalde chemicaliën. Ze voldoen hiermee aan norm EN-ISO 15883. Het is verrassend om te zien hoe verschillend het cyclusverloop is van deze apparatuur. Om dit te illustreren zijn van de apparatuur in het overzicht rechts, in aparte bladen, twee cyclusgrafieken weergegeven. Deze zijn met ons validatiemeetsysteem vastgelegd. Zelfs bij gebruik van dezelfde chemicaliën zijn er onderling verschillen waar te nemen.
Uit de drukverloopgrafiek kunnen globaal de diverse cyclusfasen herleid worden.
De temperatuurgrafiek geeft informatie over de werkingstemperatuur van de chemicaliën en de contacttijd.

Endoscoop reiniging&desinfectiemachines

Momenteel zijn validaties beschikbaar voor de volgende typen:

- Belimed:        WD 430
- Getinge:         ED-FLOW
- Getinge:         Poka Yoke
- Lancer:           Fibro ASR
- Medivators:     Advantage
- Medivators:     MDS Benelux
- Olympus:       ETD 2+
- Olympus:       ETD 3+
- Steelco:         EW 2/2
- Wassenburg:  WD440
- Wassenburg:  WD440PT

Droogkasten

Momenteel zijn validaties beschikbaar voor de volgende typen:

- Wassenburg:  DRY 300
- Van Vliet:       GV 700