RC-Watermonsters

Voor het nemen van watermonsters wordt in de norm EN-ISO 15883 part 4-6.12 aanbevolen het monster te nemen op een geschikte plaats. Het spoelwater dient eerst te circuleren door de leidingen en de pompen van het systeem voordat het water het afnamepunt bereikt. Hierdoor worden ook de filterkwaliteit en eventuele machineverontreinigingen gecontroleerd.
Onze monsters wordt verwerkt en gekweekt in een extern gespecialiseerd laboratorium.

Service
Voor ziekenhuizen die zelf geen faciliteiten hebben of willen voor het verwerken van watermonsters biedt Walta Validation de mogelijkheid dit door ons te laten verzorgen.
Wij zorgen ervoor dat de watermonsters binnen 4 uur door een gespecialiseerd laboratorium worden verwerkt en op kweek gezet.
Eventueel worden de periodieke monsters door eigen medewerkers afgenomen. Hiervoor levert Walta Validation de protocollen, monstername- en filtratiematerialen aan. Ook het transport naar het lab. wordt door ons verzorgd.

Water monsternameset

SFERD §10.7.2:
Driemaandelijkse inspectie endoscopendesinfector.
ONDERDEEL 4: controle laatste spoelwater:
De microbiologische spoelwaterkwaliteit dient, als de waterkwaliteit consistent is, éénmalig per kwartaal gecontroleerd te worden.
ONDERDEEL 5: controle effectiviteit zelfdesinfectie endoscopendesinfector:
Na beëindiging van het zelfdesinfectieprogramma wordt spoelwater afgenomen en opgevangen in een steriele container.

Positief kweekresultaat